دبیرستان دخترانه دوره اول هدی

آنچه برای ما ارزش است
امکانات دبیرستان دوره اول هدی
دستاوردهای دبیرستان دوره اول هدی

مناسبت ها

مجتمع آموزشی هوشمند هدی

بسم الله الرحمن الرحیم ....اهدنا الصراط المستقیم

هدی مدرسه ای برای توانستن

اینجا مجتمع آموزشی هدی ست و نزدیک به 30 سال است که در امر پرورش و آموزش دختران ایران زمین می کوشد.

دختران ما در مدرسه با هنر حل مسئله آشنا میشوند و در کنار آموزش با روش های نوین، با کیفیت، به روز و فعالیت در امور پژوهشی در تمامی ابعاد رشدی یک انسان رشد میکنند و مسئولیت پذیری را در تمام مراحل حضور در مجتمع هدی لمس میکنند.

به عنوان یک انسان میدانند که در مقابل خداوند، خود، خلق و سایر خلایق مسئول هستند و راه زندگی سعادتمند را جستجو میکنند.

برآنیم تا دخترانمان با پذیرش مسئولیت به سوی انتخاب های درست در زندگی پیش بروند.

و شناخت اولیای الهی را سر لوحه همه کارها قرار داده ایم و منتظر منجی عالم...

ادامه ...
مجتمع آموزشی هوشمند هدی

مقالات

هارت های زندگی: در قرن ۲۱ ؛ آموزش مهارت های زندگی به عنوان یک اصل، ضروری است: « شکل دادن به زندگی از...

بیشتر