...
برگزاری آزمون پایان ترم دوم پایه نهم با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

برگزاری آزمون پایان ترم دوم پایه نهم با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی

...
آیا شما از مزایای لیوان چینی چیزی میدونین؟؟؟؟

لیوان چینی ورزشی است نوظهور که از چیدمان لیوان های مخصوص و جمع کردن آنها طبق یک دستورالعمل خاص صورت می گیرد. این بازی به واسطه سرعتی بودن آن از هیجان بالایی برخوردار است و به همین علت طرفداران زیادی را به خود اختصاص داده و روز به روز به طرفداران آن اضافه میشود. محدودیت در این بازی وجود ندارد. تمامی افراد در تمامی سنین حتی با وجود ناتوانایی‌های جسمی و ذهنی قادر به انجام این بازی هستند. راز موفقیت دراین بازی نیز یک چیز است و آن چیزی نیست جز تمرین این ورزش به دانش آموزان کمک می...

...
تدریس به روش کاوشگری در مجتمع آموزشی هدی

تدریس به روش کاوشگری در این روش تدریس ابتدا دانش آموزان با یک مسئله مواجه می شوند و برای حل آن ابتدا به صورت فردی و سپس به صورت گروهی طراحی انجام می دهند. سپس با وسایلی که در اختیار آنها قرار داده می شود طرح خود را ساخته و سپس آن را مورد آزمایش قرار می دهند و اصلاح می‌کنند. دست سازه نهایی دانش آموزان به مسابقه گذاشته می‌شود و دانش‌آموزان به نقاط ضعف و قوت دست سازه ها پی می برند. در مرحله بعد از هر گروه یک نفر دست سازه گروه خود را ارائه می دهد و دست سازه به نقد و...

...
انجام بازی دومینو در بهترین مدرسه منطقه 5

دومینو نوعی بازی است که به وسیله قطعه‌های مستطیلی کوچکی انجام می‌شود. یک دست دومینو معمولاً از ۲۸۰۰  عدد دومینوی مستطیلی تشکیل شده که هرکدام شامل دو مربع کنار هم هستند. روی هر مربع ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ یا ۶ نقطه وجود دارد. بازی دومینو شامل ساختن زنجیره‌ای از دومینوهاست. بازی با یک دومینو شروع می‌شود و برای اضافه کردن یک دومینو جدید باید یکی از مربع‌های آن را با مربعی در یکی از دو انتهای زنجیر موجود جفت کنید (یعنی هر دو مربع تعداد یکسانی نقطه داشته باشند...

...
انجام باز ی های بومی در مجتمع آموزشی هدی

کلاس بازی های بومی در مجتمع آموزشی هدی مدرسه در گذشته، خاستگاه بسیاری از بازی های بومی ـ سنتی بود و دانش آموزان در زنگ های تفریح و وقت های بیکاری، این بازی ها را انجام می دادند. مدرسه یکی از نهادهای اثرگذار در احیای بازی های سنتی و بومی است. برگزاری جشنواره ی بازی های محلی در مدارس، گنجاندن و معرفی این بازی ها از طریق مجله های رشد یا حتی کتب درسی و برگزاری مسابقه های درون مدرسه ای و بین مدرسه ای می تواند در معرفی و بازنشر این گونه بازی ها به نسل جدید، اثرگذار باشد.هدف مجتمع هدي از برگزاري...

...
کلاس های علوم و آزمایشگاهی

جهت آموزش اثربخش علوم تجربی حتما"بایداز فعالیت هاای عملی وآزمایشگاهی استفاده شود ، تا ضامن تقویات سااخت شناختی دانش آموزان زمینه یادگیری مهارت های علمای ززم فرا هم آید. انجام این فعالیت ها یکای از ماوثرترین و بهتارین کیفیت های یادگیری را در کالس فراهم می نماید . به منظور توسعه ی عینی سازی موضوعات یاادگیری وافازایش تواناایی اندیشیدن وپرورش تفکر خالق و تقویت اعتمااد باه نفاس در بین دانش آموزان وزیربنایی کردن فعالیت های آزمایشاگاهی از پایه های تحصیلی پایین تر ضروری...

...
نمایشگاه ها و جشنواره ها

جشنواره ها و نمایشگاه ها در مجتمع آموزشی هدی برگزاری جشنواره کسب و کار در سال تحصیلی 98-1397 در مقطع متوسطه دوره اول در راستای اجرای محور بازارچه کسب و کار مجتمع آموزشی هدی اطلاعات لازم در رابطه با نحوه اجرا را در اختیار دانش آموزان قرار داد و این بازارچه در بهمن ماه سال 1397 در حیاط مجتمع هدی برگزار گردید. غرفه ها توسط دانش آموزان اداره شد و همچنین گروه موسیقی و تدارکات نیز توسط خود دانش آموزان تشکیل و اداره گردید. تمامی سود حاصل از این بازارچه با توجه به تمایل دانش آموزان...

...
برگزاری کلاس های ایران مهارت- با پودمان صنایع دستی

کلاس های ایران مهارت با پودمان صنایع دستی­­_معرق کاشی شکسته با کد استاندارد 7314077001 در سال 98-97 در مجتمع آموزشی هدی برگزار گردید. تعداد 39 دانش آموز در مجتمع هدی به مدت 15 ساعت تحت نظارت آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد والفجر آموزش دیده و مدارک خود را دریافت نموده اند.