گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد وقتی دستی را به یاری می گیری، بدان که دست دیگرت در دست خداست.......

بسته بندی و ارسال کمکهای مجتمع آموزشی هدی به هموطنان سیل زده 
اهداء نذورات به دانش آموزان به مناسبت اعیاد شعبانیه 
بانی اولیاء عزیز دانش آموزان: عطیه حدادی ، آتنا مهر کش ،شبنم شه بخش ،رایکا ماء ، مائده مهر علی،کیمیا میر احمدی، فاطمه علیمحمدی ،محدثه حسینی ،سروین یزدی،رزامهرافشان،آیسا فلاح،پریسا ترقیان،ملیکا سیدی نسب،درسا بی غم