برگزاری کلاس های ایران مهارت- با پودمان صنایع دستی

کلاس های ایران مهارت با پودمان صنایع دستی­­_معرق کاشی شکسته با کد استاندارد 7314077001 در سال 98-97 در مجتمع آموزشی هدی برگزار گردید. تعداد 39 دانش آموز در مجتمع هدی به مدت 15 ساعت تحت نظارت آموزشگاه فنی حرفه ای آزاد والفجر آموزش دیده و مدارک خود را دریافت نموده اند.