نمایشگاه ها و جشنواره ها

جشنواره ها و نمایشگاه ها در مجتمع آموزشی هدی

  • برگزاری جشنواره کسب و کار در سال تحصیلی 98-1397 در مقطع متوسطه دوره اول

در راستای اجرای محور بازارچه کسب و کار مجتمع آموزشی هدی اطلاعات لازم در رابطه با نحوه اجرا را در اختیار دانش آموزان قرار داد و این بازارچه در بهمن ماه سال 1397 در حیاط مجتمع هدی برگزار گردید.

غرفه ها توسط دانش آموزان اداره شد و همچنین گروه موسیقی و تدارکات نیز توسط خود دانش آموزان تشکیل و اداره گردید.

تمامی سود حاصل از این بازارچه با توجه به تمایل دانش آموزان جهت امور خیریه استفاده گردید.

  • برگزاری نمایشگاه همایش علمی در سال تحصیلی 97-1396 در مقطع متوسطه دوره اول

در اسفند ماه سال 1396 تمامی دانش آموزان متوسطه دوره اول پروژه های علمی خود را به صورت گروهی تکمیل کرده و جهت بازدید در سالن اجتماعات مجتمع هدی غرفه تشکیل داده و پروژه علمی خود را به نمایش گذاشتند.

  • جشنواره غذا که هر سال در پایان سال تحصیلی در مجتمع هدی برگزار می گردد