برگزاری انتخابات دانش آموزی و رای گیری در برنامه شاد و تبلیغات هیجان انگیز دانش آموزان به صورت مجازی

برگزاری انتخابات دانش آموزی و رای گیری در برنامه شاد و تبلیغات هیجان انگیز دانش آموزان به صورت مجازی 

گزارش تصویری