جشن روز دانش آموز، ایندفعه به صورت مجازی و البته با همکاری دانش آموزان گل هدی

دانش را بیاموز و آن را بیازما

همه وقت و همه جا

این روز رو به شما دانش آموزان دوست داشتنی هدی که جایتان در مدرسه بسیار خالیست 

تبریک عرض مینماییم. 

باقی عکس های مراسم را در آلبوم میتوانید مشاهده نمایید.