تحویل کارنامه پایان ترم دوم از 22  خرداد الی 1 تیر ماه

تحویل کارنامه پایان ترم دوم از 22 خرداد الی 1 تیر ماه

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد

تحویل کارنامه پایان ترم دوم از 22  خرداد الی 1 تیر ماه

برای هماهنگی ساعت حضور

با شما تماس گرفته خواهد شد. 

دسته بندی: آموزشی
اخبار مرتبط

برگزاری جلسه دوره مطالب تئوری انتخاب توسط سرکار خانم جوادی
برگزاری جلسه دوره مطالب تئوری انتخاب توسط سرکار خانم جوادی
تحویل کارنامه پایان ترم دوم از 22  خرداد الی 1 تیر ماه
تحویل کارنامه پایان ترم دوم از 22 خرداد الی 1 تیر ماه
چه خبری خوش تر از فرارسیدن هفته معلم
چه خبری خوش تر از فرارسیدن هفته معلم