بسم الله الرحمن الرحیم ....اهدنا الصراط المستقیم

آموزشی:

-آموزش دروس مصوب آموزش و پرورش در سطح کتابهای درسی و بالاتر از کتاب درسی

 -تثبیت آموزش با استفاده از تکنولوژی آموزشی(کلاسهای مجهز به بورد هوشمند و اینترنت )

-آموزش عملی با بهره گیری از آزمایشگاه،کارگاه و سایت کامپیوتری مدرسه

-توجه به پژوهش بعنوان فسمتی جداناپذیر از تدریس و (برگزاری همایش علمی دانش آموزی)

-جایگیری درس در حافظه بلند مدت با برگزاری آزمونهای صبحگاهی(هر روز از کلیه دروس تدریس شده روز قبل برگزار میگردد)

-شرکت دادن دانش آموزان در مسابقات علمی و برنامه ریزی برای موفقیت آنها

 -تشکیل گروههای دانش آموزی در کلاسهای درس به منظور افزایش یادگیری وتعامل فکری

 -ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی

  مذهبی _ملی و فرهنگی:

-سعی در گسترش خودشناسی ، خداشناسی در دانش آموزان(با برگزاری نشستهای روانشناسی و مذهبی

 -برگزاری مراسم دینی

- ترویج فرهنگ نماز(برگزاری نماز جماعت با حضور روحانی)

-پرورش ملی گرایی و آشنایی با فرهنگ کهن و غنی ایران (برگزاری مراسم ملی)

 -ترویج فرهنگ قرآن و تفکر در دین -برنامه ریزی منسجم امور فرهنگی وتوجه ویژه به آنها

 -انجام فرایض مذهبی و اهتمام در رعایت ظاهر و باطن اسلامی اجتماعی

 -آشنایی با حقوق فردی و اجتماعی خویش و دیگران و التزام به رعایت آن حقوق وحق الله

-مسولیت پذیری در فعالیت های اجتماعی و انجام فعالیتهای گروهی و تیمی

-بها دادن به خدمت اجتماعی و کمک به اقشار اسیب پذیر اجتماعی بعنوان یک وظیفه اجتماعی

-رعایت حقوق دیگران و توجه به آداب پسندیده اجتماعی در اسلام و احترام به والدین و اولیائ مدرسه

 -تلاش در حراست و نگهداری سرمایه های ملی با انجام توصیه های زیست محیطی و نگهداری از منابع ایران

-افزایش رقابت سالم به منظور ایجاد انگیزه برای پیشرفت علمی