مشاوره و هدایت تحصیلی

هدف اصلی هدایت تحصیلی

هدایت تحصیلی در زمره مهم‌ترین اتفاقات طول تحصیل دانش‌آموزان است که هر ساله حرف و حدیث زیادی ایجاد می کند و اجبار به انتخاب رشته‌ای خاص، زمینه‌ساز التهاب شده است. در مجتمع هدی در زمینه انتخاب رشته تحصیلی و هدایت تحصیلی مشاوره انجام می گردد تا در انتخاب خود آگانه تر عمل کنند.

اهداف هدایت تحصیلی شامل:

  • شناسایی و شناساندن استعداد، توانایی، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی دانش‌آموزان،
  • کمک به انتخاب آگاهانه رشته تحصیلی و مسیر آینده شغلی و حرفه‌ای دانش‌آموزان
  • کمک به هدایت متوازن دانش‌آموزان به شاخه‌ها و رشته‌های تحصیلی بر اساس سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.

 برگزاری تست بینه توسط سرکار خانم سیفی مشاور و متخصص مدرسه