بار دیگر شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان عزیزمان هستیم.

بار دیگر شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان عزیزمان هستیم.

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین

کسب 18 مقام در مسابقات فرهنگی و هنری

9 مقام اول و راه یابی به استان

تبریکات خالصانه ما را پذیرا باشید. 

اخبار مرتبط

بار دیگر شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان عزیزمان هستیم.
بار دیگر شاهد افتخار آفرینی دانش آموزان عزیزمان هستیم.
کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی ا س آن کشور اندونزی توسط دانش آموز مدرسه هدی،نیکتا پور شجاع
کسب مدال نقره در مسابقات بین المللی ا س آن کشور اندونزی توسط دانش آموز مدرسه هدی،نیکتا پور شجاع
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی
برگزاری نمایشگاه به مناسبت شهادت سردار سلیمانی